Wie van zijn herinneringen geniet, leeft twee keer